Cơ cấu tổ chức

11/12/2012 | Tác giả:  | Lượt xem: 6,845
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Ong Tam Đảo - HONECO.

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Ong Tam Đảo - HONECO

NHÂN LỰC:
Đội ngũ quản lý, nhân viên, kỹ thuật viên của HONECO đã được qua đào tạo
  • Giám Đốc: Lê Thị Nga
  • Phó Giám Đốc: Nguyễn Văn Trường
  • 01 Phó Giám Đốc Tài Chính: chuyên ngành kế toán tài chính.
  • 01 Trưởng Phòng Kinh Doanh: Cử nhân kinh tế.
  • 01 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ: Kỹ sư công nghệ thực phẩm ĐHBK.
  • 02 Chuyên gia về chế biến thực phẩm.
  • 50 Công nhân lành nghề trong chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Back to Top

Design by IGF